Eğitimi:

Üniversite: İstanbul Üniversitesi

Uzmanlık: Necmettin Erbakan  Üniversitesi Meram  Tıp Fakültesi

İş Deneyimi:

GAZİANTEP SEVGİ HASTANESİ

ÖZEL TEKDEN HASTANESİ

ÖZEL KARAMAN HASTANESİ

İlgi Alanları:

  • Ekg
  • Ekokardiyografi
  • Transösofageal Ekokardiyografi
  • Treadmilll Stres Test
  • Ritm Holte R
  • Koroner Anjiyografi
  • Periferik Anjiyografi
  • Kalıcı Kalp Pili
  • Aritmiler
  • Kalp Yetmezlikleri